Envanter

Last modified:


Ayda 1-2 kez düzenli olarak envanter yapılması ve periyodik olarak planlanmamış bir denetim yapılması gerekmektedir. Teknik araçlar olmadan bu aktivite yöneticiler için her zaman birçok soruna neden olur.

Dikidi.net/business web sitesinde “Ürünler” - “Ürün akışı” - “Ekle” - “Envanter” kısmından kolaylıkla envanter yapabilirsiniz.


"Ürünler" işlevi, hangi öğelerin yetersiz olduğunu sayılarla göstererek bu sürecin otomatikleştirilmesine yardımcı olacaktır:

Image 6891

Malların hareketine ilişkin bir rapor, bu ürünün/malzemenin seçilen bir süre boyunca tüm yolunu izlemenize ve kıtlığın olası nedenini bulmanıza yardımcı olacaktır.

Image 6893

Böylece, envanteri zamanında yaparsanız sonuçlarına göre hızlı bir şekilde karar verebilirsiniz:


1. Aşırı malzeme tüketimi tespit edilirse, hizmetleri gerçekleştirirken çalışanları ayrıca izin verilen maksimum miktar hakkında bilgilendirin.

2. Parça mal sıkıntısı tespit edilirse sebebini bulun ve ortadan kaldırın. Hatanın tespit edilememesi durumunda çalışanlara zarara ilişkin cezalar uygulanmalıdır.

3. Fazla malzemeleri tespit ederken, bunlarla ilgili işlemleri de dikkatlice gözden geçirin; herhangi bir hata yoksa, ekonomik kullanımları için çalışanlara teşekkür edin ve belki de bir prim verin.

Ürünler” modülünü ve diğer muhasebe fonksiyonlarını dikidi.net/business web sitesindeki “Tarife Planı” bölümünden bağlayabilirsiniz.


This article was helpful for 10 people. Is this article helpful for you?