Ürünler işlevine neden ihtiyacınız var? Nasıl bağlanılır?

Last modified:


Image 6884

Ürünlerin işlevselliği şu amaçlarla kullanılır:

  • Depodaki mal ve malzeme dengesinin muhasebeleştirilmesi
  • satış yaparken mal ve malzeme seçimi
  • Teslimatların, tüketimin ve malların silinmesinin sürdürülmesi
  • envanter yürütmek
  • Tüm bu eylemler, mallarla ilgili tüm işlemleri tek bir program çerçevesinde yürütmenize ve ayrıca hizmet sağlarken malzemeleri doğru ve doğru bir şekilde hesaplamanıza olanak tanır.

Fonksiyon, servisin web versiyonundaki Ürünler kısmından kullanılabileceği gibi, PRO tarifede de mevcut olup, bu modülü ayrı olarak da satın alabilirsiniz.


This article was helpful for 21 people. Is this article helpful for you?