Hizmet sağlarken malların silinmesi

Last modified:


Hizmet sağlarken malların silinmesini hesaba katmak için (örneğin, boyama sırasında boya), hizmet Satışını kaydederken bunu belirtmeniz gerekir.


Müşterinin kaydını Giriş Günlüğü'nde açın ve "Satışı Tamamla"ya tıklayın.

Image 6938


Hizmet satış formunda istenilen hizmet satırında “Malzemeler” sütununu seçin.

Image 6940


Açılan "Malzemeler" penceresinde Ürün, Depo (ürünün silineceği), miktar alanlarına veri girin. Lütfen burada yalnızca kartının amacını gösteren ürünleri seçebileceğinizi unutmayın - Silinme.

Image 6941


Verileri kaydettikten sonra malzemelerin maliyeti “Malzemeler” sütununda görünecektir. Bu maliyet, hizmetlerin toplam maliyetini etkilemez ancak satış analitiğini ve bazı tahakkuk planlarındaki ücret tutarını hesaplarken hizmetin maliyetini etkiler.

Image 6942


Hizmetlerin sağlanmasında ve mal satışında kullanılan malların silinmesi “Ürünler” - “Ürün akışı” bölümüne kaydedilir.

This article was helpful for 41 people. Is this article helpful for you?