Programı ne kadar süreyle ayarlamalıyım ve ne sıklıkta uzatmalıyım?

Last modified:


DIKIDI hizmeti, müşterilerin önceden kaydolabilmesi için işin 1-2 ay önceden planlanmasını önerir. Programda değişiklik olması durumunda program herhangi bir zamanda ayarlanabilir.

Ancak çalışma programı sona ererse, mümkün olan en kısa sürede uzatmaya çalışın, çünkü hizmetler için online randevu otomatik olarak kapanacaktır:

  • Çalışma programı sona ererse, bu, müşterileri kaydetmek için zamanın olmayacağı anlamına gelir;
  • Grafik tamamen doluysa ve kayıt için artık “pencere” yoksa;
  • Çevrimiçi kayıtla hizmet veren uzmanların bir programı yoksa (bu Şirketlerde de olur).


Geçici bir kapatmanın ardından Online randevu  yeniden etkinleştirmek için:

  • Bir sonraki dönem için bir çalışma programı oluşturmak,
  • Online Randevu menü bölümünde “Active et”a tıklayın.

Beklenmedik kesintileri önlemek için sistem sizi çalışma programının sonu konusunda önceden uyaracaktır:

  • DIKIDI mobil uygulamasındaki Push bildirimi aracılığıyla
  • Yardım Masası sohbeti, Çevrimiçi Kaydı etkinleştirmek için nelerin düzeltilmesi gerektiği hakkında bilgi sağlayacaktır.

Online randevu kuralları


This article was helpful for 1 person. Is this article helpful for you?