Analitik. Gösterge Paneli

Last modified:


Analitik, herhangi bir şirketin faaliyetleri hakkında en önemli ve özgül bilgileri sağlar.

Analitik, çalışanların çalışma sonuçları, satış hacmi ve gelir miktarının bir sonucudur. Ve yalnızca bu sonuçlara dayanarak gelişim yolunu belirlemek mümkündür.

Bu nedenle, projenin menüsünde özellikle bu Analitik bölümünü vurguladık.

Şirketinizin satış analitiğini zaten görebilirsiniz. Bu bölüme girdiğinizde, varsayılan olarak bir Gösterge Paneli açılır - salonunuzdaki ürün ve hizmet satışlarına ilişkin özet bir rapor.

Burada, seçilen dönem için en popüler hizmetleri ve en karlı personeli görebilir, satışların büyüme dinamiklerini değerlendirebilirsiniz.

Image 7082


This article was helpful for 3 people. Is this article helpful for you?