SMS bakiyemdeki param nereye gitti?

Last modified:


İleri tarihler için bir randevu oluşturduğunuzda, hesabınızda tüm SMS bildirim türleri için fon ayrılır. Randevu iptal edilirse, fonlar SMS bakiyenize iade edilecektir.

This article was helpful for 22 people. Is this article helpful for you?