Envanter nasıl yapılır?

Last modified:


Ürünler - Ürün akışı bölümünde Ekle düğmesine ve ardından Envanter'e tıklayın. Depoyu, envanter tarihini ve her bir kalem için gerçek bakiyeleri belirtin. Kaydet'e tıklayın.

This article was helpful for 5 people. Is this article helpful for you?